Witamy!

Szanowni Państwo,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, w obecnej siedzibie, służy ludziom od 1976 roku.

Naszym celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Chcemy, aby Szpital spełnił standardy nowoczesnej placówki medycznej i był przyjazny dla pacjentów. W tym celu podejmujemy wiele inwestycji, przez zakup nowego sprzętu po konieczne remonty w całym Szpitalu.

Nasz personel to specjaliści w swoich dziedzinach, będący ludźmi kompetentnymi i godnymi zaufania. Wyrazem tego zaufania, jakim ich obdarzono, jest zlecenie nam opieki nad osobistościami sceny politycznej, zarówno polskiej jak i zagranicznej. Mimo piętrzących się trudności związanych z ciągłymi reformami służby zdrowia, wszystkie nasze działania zmierzają do stworzenia Szpitala, w którym chory znajdzie profesjonalną i rzetelną opiekę. Nic nie byłoby możliwe gdyby nie tak otwarty zespół, z którym mam przyjemność pracować.

Przemysław Daroszewski
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego


Nowatorska operacja w Szpitalu MSW - 2015-08-14 13:32:39
Z radością informujemy o sukcesie naszych chirurgów, którzy w minionym tygodniu przeprowadzili miniinwazyjną operację przepukliny rozworu przełyku z fundoplikacją Nissena. Zakończona sukcesem operacja została wykonana przez naszych specjalistów z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii, którą prowadzi prof. Paweł Chęciński. Jednym z uczniów Profesora jest dr Marek Gajewski, główny operator, który wspólnie z dr Grzegorzem Wojdyłą i resztą zespołu stoją za sukcesem na stole operacyjnym.
Warsztaty "SM - Walcz o siebie" - 2015-08-13 11:51:20

Spot "Taki z ciebie Mocarz" - 2015-08-11 14:33:59

Źródło filmu: www.youtube.com/watch?v=zkoq4SAYSWo

Współpraca Szpitala MSW z Politechniką Poznańską - 2015-08-04 14:12:13
5 marca 2015r. odbyło się uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Szpitalem MSW w Poznaniu. Nadrzędnym celem partnerów jest realizacja wspólnych prac badawczo - rozwojowych, które pozwolą wdrożyć innowacyjne rozwiązania medyczne do praktyki. I tak już po kilku miesiącach, 3 sierpnia 2015r. odbyła się prezentacja projektu koncepcyjnego- mechatronicznego, szpitalnego zespołu mobilnego.
Jubileusz 40-lecia WNoZ Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 2015-07-08 13:03:47
W dniach 26-27 czerwca 2015 roku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu świętował jubileusz 40-lecia kształcenia akademickiego studentów na kierunku pielęgniarstwo. Aktualna oferta edukacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu to również kształcenie w zakresie zdrowia publicznego, elektroradiologii, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, położnictwa oraz terapii zajęciowej.
Program praktyk w administracji rządowej - 2015-06-11 13:59:50

Komunikat

o udziale Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w programie praktyk w administracji rządowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015r. dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015r.

Aktualnie realizowane są praktyki na podstawie Porozumień zawartych przed datą przyjęcia przez Radę Ministrów zaleceń dotyczących praktyk studenckich w 2015r.

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc na praktyki, oferty będą publikowane na stronie „oferty.praca.gov.pl”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 618464617 oraz wysyłając pytanie na adres mailowy

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015r. można uzyskać na stronie bip.kprm - link.


strony: [1] archiwum newsów


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.